People

Founding Director

Prof. Jiming Liu (Dean of Faculty of Science and Chair Professor in Computer Science, HKBU)

Director

Prof. William K. Cheung (Professor in Computer Science, HKBU)

Associate Director

Dr. Yang Liu (Assistant Professor in Computer Science, HKBU)

Members

External Members

Research Staff/Students

 • Minghao LI
 • Jinfu REN
 • Mengke LI
 • Buhua LIU
 • Rong ZOU
 • Zhikai HU
 • Weichao LAN
 • Feilong WU
 • Sixing YIN
 • Chi Wan CHEONG
 • Keying YIN
 • Dong QIAN
 • Zhonglei GU
 • Mutong LIU