2747

Deadline for application: 5 September 2004 (extended)
Announcement on selected students: 20 September 2004
Deadline for registration: 15 October 2004