Scholarship Presentation Ceremony for MSc Programmes

Jun 28, 2014

The following MSc students are the recipients of Distinction/Merit Scholarships upon their outstanding academic performances in Semester 2, 2013-2014:

Distinction Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Ho Kit Sang
  • Deng Xianzhang
  • Chan Hung Kit
  • Zhou Xu
  • Zhao Yihan
  • Long Aini
  • Yuan Xin
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Yeung Kwun Fai


Merit Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Lai Ho Fung
  • Chung Wai Keung
  • Zhou Yin
  • Pan Lingqiao
  • Chen Qin
  • Yue Yinghao
  • Xie Shaojun
  • Zheng Yudong
  • Zhou Bo
  • Zhang Yiqun
  • Sun Juwei
  • Wei Wei
  • Feng Yunyi
  • Wang Xue
  • Sun Zhuo
  • Li Zhi
  • Zhu Hongtao
  • Zheng Ming
  • Liu Ying
  • Chen Xu
  • Li Pingping
  • So Mo Yin
  • Mao Danning
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Lee Chun Hong
  • Tse Shuk Ying
  • Lin Xuanjun
  • Cao Jinrui
  • Ni Ping

The scholarship ceremony was held on Jun 28, 2014 in which Prof. Y.W. Leung, Programme Director of MSc in Information Technology Management and MSc in Advanced Information Systems, awarded the certificate and prize to each scholarship recipient.

More Photos