HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Scholarship
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
International Exchange and Internship Programmes
 

RESEARCH & DEVELOPMENT STAFFOfficeE-mail (alias)
Visiting Research Scholar Dr. ZHU, Huaijie朱懷杰DLB625Fcshjzhu
Post-doctoral Research Fellow Dr. CHEN, Jiaxing陳佳星DLB625Cjxchen
Mr. JIANG, Jiaxin蔣家鑫DLB625jxjian
Dr. LI, Xiaoguo李小國DLB625Ecsxgli
Dr. LIU, Qing柳晴DLB625Eqingliu
Dr. LIU, Xin柳欣RRS726xinliu
Dr. TANG, Xu唐旭DLB625Fxutang
Dr. XU, Cheng許鋮DLB625Echengxu
Dr. YANG, Baoyao楊寶瑤DLB625Dbyyang
Dr. YANG, Cuie楊翠娥RRS726cuieyang
Prof. ZHANG, Shanshan張姍姍DLB625Dsszhang
Dr. ZHANG, Yiqun張逸群RRS726yqzhang
Senior Research Assistant Mr. LI, Guozhong李國忠DLB625csgzli
Mr. QIAN, Dong錢冬DLB625dongqian
Mr. TAN, Qi譚棋DLB625csqtan
Mr. TAN, Qingxiong譚清雄DLB625csqxtan
Mr. WANG, Kaibin王凱斌RRS726kbwang
Ms. YU, Feng余峰RRS726fengyu
Research Assistant Mr. DU, Xuefeng杜學峰RRS722csxfdu
Mr. LIU, Siqi劉斯奇DLB625siqiliu
Mr. NI, Yongxin倪泳鑫RRS726csyxni
Mr. WANG, Qizhou王启舟RRS722csqzwang
Mr. WANG, Shihao王士豪DLB625shwang
Mr. XU, Dixing許迪星RSS722csdxxu
Mr. ZHAO, Lehong趙樂宏RRS726cslhzhao
Analyst Programmer Ms. CHAN, Chor Kiu陳楚翹RRS631Cckchan
Mr. IP, Syler Siu Fai葉肇輝RRS631Csylerip
Mr. LEUNG, German Chun Man梁進文RRS631Cgmleung
Programmer Mr. SIU, Ron Ka Long蕭家朗RRS631Cronsiu
Web and Graphic Designer Mr. LEUNG, Victor Wing Sing梁永陞RRS631Ccsvictor

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2020. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University