HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Job Vacancies
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
 

NEWS


Scholarship Presentation Ceremony for MSc Programmes

The following MSc students are the recipients of High Distinction/Distinction/Merit Scholarships upon their outstanding academic performances in Semester 2, 2014-2015:

High Distinction Scholarship
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Olatunji Iyiola Emmanuel
  • Shao Lu


Distinction Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Dai Yanan
  • Huo Zhiquan
  • Liu Yang
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Lin Jiayu
  • Madotto Andrea
  • Parcus Robert
  • Zhang Jianbin


Merit Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Chen Chen
  • Cheng Ying
  • Fong Yu Cheung
  • Gu Xijia
  • Jiang Weijie
  • Jing Zhi
  • Lam Chun Hin
  • Li Jialin
  • Li Qiwei
  • Li Yuanzhi
  • Liu Yue
  • Lu Chen
  • Sun He
  • Sun Peipei
  • Wang Shangwen
  • Wen Mingxiang
  • Xie Chao
  • Zhang Xiankan
  • Zhang Yahui
  • Zhao Erdong
  • Zhao Yang
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Huang Jun
  • Jie Lidi
  • Li Huimei
  • Li Laiqun
  • Liu Yan
  • Lyu Juanjuan
  • Tam Ka Ho
  • Wang Xu
  • Yang Shuo
  • Yang Yang
  • Zhou Jiaxing
  • Zhou Jihao
  • Zhu Mengjiao

The scholarship ceremony was held on Jul 3, 2015 in which Prof. Y.W. Leung, Programme Director of MSc in Information Technology Management and MSc in Advanced Information Systems, awarded the certificate and prize to each scholarship recipient.

More Photos
Other News
Copyright © 2021. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University