Scholarship Presentation Ceremony for MSc Programmes

Jun 29, 2017

The following MSc students are the recipients of High Distinction/Distinction/Merit Scholarships upon their outstanding academic performances in Semester 2, 2016-2017:

High Distinction Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Huang Junjian
  • Leung Pok Man


Distinction Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Wu Yufeng
  • Tian Feiyu
  • Chiu Tsz Kit


Merit Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • Liu Jiayuan
  • Poon Kam Lung
  • Lin Shaohao
  • Lai Hongyue
  • Ma Chaoqi
  • Xia Yiyu
  • Wang Xueting
  • Xu Yang
  • Chen Longchang
  • Du Wanze
  • Wang Lixue
  • Liang Xinyue
  • Lin Jiaying
  • Li Xinyu
  • Zhen Zishan
  • Pan Weixiong
  • Wang Bing
  • Guo Xinyuan
  • Lam Yu Lam
  • Di Shunyao
  • Zhang Zhaorui
  • Li Shihui
  • Kwan Lawrence
  • Yu Lok Chi
 • MSc in Advanced Information Systems
  • Tse Pak Kei Sunny
  • Xu Xiaohui
  • Zou Rong

The scholarship ceremony was held on Jun 29, 2017 in which Prof. Y.W. Leung, Programme Director of MSc in Information Technology Management and MSc in Advanced Information Systems, awarded the certificate and prize to each scholarship recipient.

More Photos