HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Scholarship
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
 

NEWS


Outstanding Student Scholarship 2018/19

The Department of Computer Science offers Outstanding Student Scholarship to recognize students with outstanding academic performance.

The awardees for 2018/19 are as follows:

Semester 1, 2018/19:
CHEN Yishuang, CHEUNG Miu Chi, HO Kai Kong, HO Lai Tung, JIANG Rui, JON Pok Yin, KWAN Ying Kin, LI Tingyao, LIN Tong, LIN Zi Hen, LIU Siyang, ZHANG Yijia, ZHAO Zhihao, ZHENG Chuanyang

Semester 2, 2018/19:
CHEN Yishuang, CHEUNG Miu Chi, HO Kai Kong, JIANG Rui, KAN Chui Shan, KWAN Ying Kin, LI Tingyao, LIN Tong, LIN Zi Hen, LIU Siyang, ZHAO Zhihao, ZHENG Chuanyang
Other News
Copyright © 2021. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University