HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Job Vacancies
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
 

NEWS


Scholarship for MSc Programmes

The following MSc students are the recipients of High Distinction/Distinction/Merit Scholarships upon their outstanding academic performances in Semester 1, 2020-2021:

High Distinction Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • HELD Tobias


Distinction Scholarship
 • MSc in Advanced Information Systems
  • CHEN Yixuan
  • LI Zhaojun


Merit Scholarship
 • MSc in Information Technology Management
  • CHEN Jiawei
  • CHEN Jingjin
  • CHEN Xuzhinan
  • DENG Xiaoxin
  • FENG Shuai
  • GAO Chuqing
  • GAO Yishu
  • GU Jiawei
  • HE Jianshan
  • LI Ziyue
  • LIN Jiaqi
  • MO Jiaxi
  • TANG Lu
  • TING Ka Man
  • WANG Tong
  • WANG Ziqi
  • WENG Zihang
  • XIE Zhicheng
  • ZHAN Ziyi
  • ZHENG Shihao
 • MSc in Advanced Information Systems
  • CAI Yukai
  • CAO Lixian
  • LEE Ho Yin
  • LI Weijie
  • LI Wenshu
  • LIANG Jianpeng
  • LIANG Xiaotong
  • LIU Zhaoxing
  • LIU Zixin
  • MA Yue
  • SHEN Qiang
  • XIA Yang
  • XU Yu
  • YANG Yufeng
  • ZHANG Zhichao
  • ZHAO Xianglin
  • ZHOU QilyuOther News
Copyright © 2021. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University